کنترل و ابزار دقیق

صفحه اصلی / کنترل و ابزار دقیق

کنترل و ابزار دقیق

کنترل و ابزار دقیق

– طراحی و اجرای سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق در صنايع فرآيندي (PROCESS AUTOMATION) و صنايع كارخانه اي(FACTORY AUTOMATION) به روش EPC

– طراحی و اجرای سیستم های ابزاردقیق صنعتی شامل انواع Field Instrument، Control Valve ها و Actuatorها