پروژه های رادین نیروی آرتا

صفحه اصلی / پروژه های رادین نیروی آرتا

پروژه های رادین نیروی آرتا

پروژه های جاری شرکت

ساخت و مونتاژ تابلوهای اینورتر با قابلیت کنترل فشار شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 10%
ساخت و مونتاژ تابلوهای کنترلی فشارسنج شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 50%
طراحی و نظارت کارگاهی بر سیستم تله متری مجتمع آبرسانی روستایی کوه باداموئیه 100%
ساخت و مونتاژ 17 دستگاه تابلو کنترلی چاه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 100%
ساخت و نصب سیستم GSMو مانیتورینگ تابلوهای برق 1 حلقه چاه و 2 مخزن بتنی روستای سبزوئیه شهرستان بم (فاز1) 100%
نصب و اجرای فاز دوم مانیتورینگ و کنترل مبتنی برGSM روستای سبزوئیه شهرستان بم (فاز2) 100%
تعمیرات و بازسازی تابلوهای راه انداز الکتروپمپ های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 100%

پروژه های انجام شده رادین نیروی آرتا

 • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
 • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
 • طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ
  طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ
 • طراحی و اجرای سیستم نظارتی تصفیه خانه ی آب و فاضلاب
  طراحی و اجرای سیستم نظارتی تصفیه خانه ی آب و فاضلاب
 • طراحی و ساخت سیستم های ضد سرقت ترانسفورماتور های برق
  طراحی و ساخت سیستم های ضد سرقت ترانسفورماتور های برق
 • طراحی و اجرای تله متری تاسیسات آبرسانی مجتمع حومه شمالی
  طراحی و اجرای تله متری تاسیسات آبرسانی مجتمع حومه شمالی
 • نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپ های آبرسانی
  نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپ های آبرسانی
 • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
 • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
 • نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی
  نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی
 • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ چاه ها و مخازن
  ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ چاه ها و مخازن امور آبفار
 • طراحی و اجرای سیستم کنترل فشار و کنترل دور همزمان چند دستگاه الکتروپمپ ایستگاه های پمپاژ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
  طراحی و اجرای سیستم کنترل فشار و کنترل دور همزمان
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل دور متغیر ایستگاه های پمپاژ
  طراحی و ساخت تابلوهای کنترل دور متغیر ایستگاه های پمپاژ
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل دور متغیر ایستگاه های پمپاژ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
  طراحی و ساخت تابلوهای کنترل دور متغیر ایستگاه های پمپاژ
 • طراحی و ساخت تابلوهای راه انداز الکترو موتور
  طراحی و ساخت تابلوهای راه انداز الکترو موتور