تله متری و اسکادا

صفحه اصلی / تله متری و اسکادا

تله متری و اسکادا

تله متری و اسکادا

-طراحی و اجرای سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

-طراحي و انجام پروژه هاي Scada و Data Logging با قابليت مانيتورينگ متغيرهاي فيلد در اتاق كنترل

– سيستم كنترل نظارتي و جمع آوري اطلاعات(SCADA)