تله متری و اسکادا

صفحه اصلی / تله متری و اسکادا

تله متری و اسکادا

تله متری و اسکادا

-طراحی و اجرای سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

-طراحی و انجام پروژه های Scada و Data Logging با قابلیت مانیتورینگ متغیرهای فیلد در اتاق کنترل

– سیستم کنترل نظارتی و جمع آوری اطلاعات(SCADA)