معرفی مدیرعامل شرکت رادین نیروی آرتا

صفحه اصلی / معرفی مدیرعامل شرکت رادین نیروی آرتا

معرفی مدیرعامل شرکت رادین نیروی آرتا

معرفی مدیرعامل شرکت رادین نیروی آرتا

حامد طیبی

مدرک تحصیلی

دکترای مهندسی برق

 

سوابق پژوهشی و علمی

ارائه مقاله با عنوان آشکارسازی لبه با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی در پنجمین کنفرانس بین المللی برق و الکترونیک مالزی

ارائه مقاله با عنوان مدل سازی قابلیت اطمینان و تحلیل سیستم های حفاظت پست مبتنی بر IEC 61850 در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی
برق ایران

 

عضویت در انجمن ها

عضو انجمن برق و الکترونیک ایران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
عضو کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کرمان در رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات