لیست پروژه ها

صفحه اصلی / لیست پروژه ها
  • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  • طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ
  • طراحی و اجرای سیستم نظارتی تصفیه خانه ی آب و فاضلاب
  • طراحی و ساخت سیستم های ضد سرقت ترانسفورماتور های برق
  • طراحی و اجرای تله متری تاسیسات آبرسانی مجتمع حومه شمالی
  • نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپ های آبرسانی
  • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  • ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
  • نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی