ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق

صفحه اصلی / لیست پروژه ها / ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق

ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق

معرفی برخی از پروژه های انجام شده شرکت رادین نیروی آرتا، در زمینه های:

اتوماسیون صنعتی / تله متری و اسکادا / کنترل و ابزار دقیق / سیستم های نظارتی و حفاظتی

ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق 3 حلقه چاه و 2 مخزن بتنی امور آبفار شهرستان شهربابک

کوتاه در مورد شرکت رادین نیروی آرتا:

مجموعه رادین نیروی آرتا از اوایل سال 1396 به منظور فعالیت در زمینه برق، اتوماسیون صنعتی،کنترل و ابزار دقیق سیستم های نظارتی و حفاظتی تاسیس گردید .

در کنار تجربیات فنی و مهندسی شرکت دارای ارتباط نزدیکی با شرکت های دیگر در سایر تخصص ها می باشد .
همچنین ارتباط خوب شرکت با تولیدکنندگان خارجی و داخلی ،شرکت را قادر میسازد که در تمامی مراحل یک طرح اعم از:

مطالعات امکان سنجی،طراحی تفصیلی ،تامین تجهیزات ،اجرا و راه اندازی،تعمیرات و نوسازی و نگهداری بهینه سیستم به عنوان یک مشاور یا پیمانکار به ارائه خدمات بپردازد.

ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق

ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق

کارفرما: امور آبفار شهرستان شهربابک
محل پروژه: شهرستان شهربابک
موضوع پروژه: ساخت و نصب سیستم GSM و مانیتورینگ تابلوهای برق
تاریخ اجرا پروژه:

 

ارسال نظر

9 + 16 =