طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ

صفحه اصلی / لیست پروژه ها / طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ

طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ

معرفی برخی از پروژه های انجام شده شرکت رادین نیروی آرتا، در زمینه های:

اتوماسیون صنعتی / تله متری و اسکادا / کنترل و ابزار دقیق / سیستم های نظارتی و حفاظتی

کوتاه در مورد شرکت رادین نیروی آرتا:

مجموعه رادین نیروی آرتا از اوایل سال ۱۳۹۶ به منظور فعالیت در زمینه برق، اتوماسیون صنعتی،کنترل و ابزار دقیق سیستم های نظارتی و حفاظتی تاسیس گردید .

در کنار تجربیات فنی و مهندسی شرکت دارای ارتباط نزدیکی با شرکت های دیگر در سایر تخصص ها می باشد .
همچنین ارتباط خوب شرکت با تولیدکنندگان خارجی و داخلی ،شرکت را قادر میسازد که در تمامی مراحل یک طرح اعم از:

مطالعات امکان سنجی،طراحی تفصیلی ،تامین تجهیزات ،اجرا و راه اندازی،تعمیرات و نوسازی و نگهداری بهینه سیستم به عنوان یک مشاور یا پیمانکار به ارائه خدمات بپردازد.

طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ

طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
محل پروژه:
موضوع پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپاژ
تاریخ اجرا پروژه:

 

ارسال نظر

13 + 15 =