نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی

صفحه اصلی / لیست پروژه ها / نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی

نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی

معرفی برخی از پروژه های انجام شده شرکت رادین نیروی آرتا، در زمینه های:

اتوماسیون صنعتی / تله متری و اسکادا / کنترل و ابزار دقیق / سیستم های نظارتی و حفاظتی

نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی امور آبفار شهرستان فاریاب

کوتاه در مورد شرکت رادین نیروی آرتا:

مجموعه رادین نیروی آرتا از اوایل سال 1396 به منظور فعالیت در زمینه برق، اتوماسیون صنعتی،کنترل و ابزار دقیق سیستم های نظارتی و حفاظتی تاسیس گردید .

در کنار تجربیات فنی و مهندسی شرکت دارای ارتباط نزدیکی با شرکت های دیگر در سایر تخصص ها می باشد .
همچنین ارتباط خوب شرکت با تولیدکنندگان خارجی و داخلی ،شرکت را قادر میسازد که در تمامی مراحل یک طرح اعم از:

مطالعات امکان سنجی،طراحی تفصیلی ،تامین تجهیزات ،اجرا و راه اندازی،تعمیرات و نوسازی و نگهداری بهینه سیستم به عنوان یک مشاور یا پیمانکار به ارائه خدمات بپردازد.

نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی

نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی

کارفرما: امور آبفار شهرستان فاریاب
محل پروژه: شهرستان فاریاب
موضوع پروژه: نصب و اجرای پروژه کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکترو پمپ های آبرسانی
تاریخ اجرا پروژه:

 

ارسال نظر

هفت + 5 =